Loading Content Please wait. . . .


 
APIR2017
apir
apir
tetano2017
Message from the Secretary
Download Video Ad
Download Fireworks Symphony


Helpdesk via Yahoo Messenger

HELPDESK 1
HELPDESK 2
HELPDESK 3
HELPDESK 4

View Table: Public

 ID
3
Question
3) What are the five reminders on how to be safe from fireworks injuries?
FAQ's

 

1.      Mapanganib ang paggamit ng paputok.

2.      Lahat ng paputok ay bawal sa bata.

3.      Lumayo sa mga taong nagpapaputok.

4.      Huwag mamulot ng di sumabog na paputok.

5.      Magpagamiot agad kapag naputukan.

Date/Time
2012/12/21
Username

 

This page loaded in 0 seconds.